Virherekrytointilaskuri

Oletko arvioinut, miten paljon aikaa, rahaa ja muita resursseja yrityksesi investoi uuden työntekijän rekrytointiin? Rekrytointia hoitavan henkilön työpanos, työpaikkailmoituksen hinta tai rekrytointimarkkinoinnin kustannukset on vielä helppo arvioida. Mutta entä sitten, jos rekrytointi kaikesta huolimatta epäonnistuu?

Virherekrytoinnin vaikutuksia laskettaessa on huomioitava useampia muuttujia, joilla on vaikutusta lopputulokseen. Kokeile kokonaiskustannusten arviointiin Experiksen virherekrytointilaskuria*. 

 

Jos sinulta puuttuu joitain oleellisia tietoja laskurin kysymyksiin, voit käyttää niissä kohdissa vakioasetuksia.
Laskuri käyttää lähtökohtana yleisesti käytettyä rekrytointiprosessia.

Haluatko keskustella siitä, miten Experis voi auttaa sinua minimoimaan rekrytointiin liittyviä riskejä ja mitä asioita onnistuneessa rekrytoinnissa tulisi huomioida? Ota meihin yhteyttä!  

 

Ota meihin yhteyttä >

 

*Jokainen rekrytointi on ainutlaatuinen, ja jokaisella organisaatiolla on omat spesifiset kulunsa rekrytointiin liittyen. Alla oleva laskuri on siis mallinnus siitä, minkälaiseksi virheellisen rekrytoinnin kokonaiskustannus voi muodostua, kun huomioidaan esimerkiksi työsuhteen kesto ja rekrytoinnin vaikutus organisaation tuottavuuteen.   

 

Uuden työntekijän kuukausipalkka

Syötä uuden, rekrytoitavan työntekijän bruttokuukausipalkka

Miten monta kuukautta työntekijä on työsuhteessa

Aika, jonka uusi työntekijä on ehtinyt olla työsuhteessa.

Rekrytointia hoitavan henkilön kuukausipalkka

Valitse omassa organisaatiossasi rekrytointia hoitavan henkilön kuukausipalkka.

Rekrytointia hoitavan henkilön työtunnit

Normaali rekrytointiprosessi vie arviolta noin 80 h työaikaa (alustava työ 10 h, verkostojen läpikäynti, ehdokkaiden kontaktointi ja haastattelut 40 h, loppuhaastattelut 20 h, taustojen ja referenssien tarkastus sekä sopimuksen allekirjoitus 10 h).

Tehtävän täyttämiseen liittyvät rekrytointimarkkinoinnin kulut

Kulut markkinointitoimenpiteistä, joita tehdään uuden työntekijän löytämiseksi. Esim. työpaikkailmoituksen tekeminen, hakusanaoptimointi, portaalien ja kanavien valinta, medianäkyvyys, muu Employer Branding.

Virherekrytoinnista aiheutuva tuottavuuden alenema

Nämä ovat kustannuksia, joita on koitunut tuottavuuden laskun myötä. Moneen tehtävään kuuluu tulos- ja/tai tuotantovastuu. Arvioi tässä virherekrytoinnin seurauksena menetettyjä tuloja tai tuotantoa siltä ajalta, jolloin työntekijä on toiminut tehtävässään.

Rekrytoidun henkilön alaisten määrä

Mikä on tehtävään rekrytoidun henkilön alaisten määrä? Jos henkilöllä ei ole alaisia, voit ohittaa tämän kysymyksen (arvo 0).

Ryhmän suoritus-% verrattuna ihannetilanteeseen

Jos virherekrytointi koskee esimiesroolia, voi vaikutus koko tiimin suoritukseen olla negatiivinen. Arvioi, mikä rymän suoritus on prosentuaalisesti, verrattuna ihanteellisiin olosuhteisiin (100 %).
=

Tämä on karkea arvio siitä, miten paljon virherekrytointi maksaa yrityksellesi.

Lataa opas onnistuneeseen rekrytointiin!