Temp Check

Koronalla on ollut dramaattinen vaikutus työmarkkinoihin kaikkialla maailmassa. Terveyskriisi on saanut aikaan myös taloudellisen kriisin, josta toipuminen voi olla hidasta ja jolla on isoja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Kriisistä on tullut katalysaattori työelämän muutoksille. Joustavuus lisääntyy, digitalisaatio kiihtyy ja terveyteen keskitytään entistä enemmän. Pandemia on nopeuttanut työelämän transformaatiota ja tulee vauhdittamaan sitä jatkossakin.

ManpowerGroup teetti lokakuussa 2020 työelämätutkimuksen, johon vastasi yhteensä 2150 työntekijää Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Selvitys osoittaa, miten pandemia on muuttanut työtilannetta ja työn tekemistä ja mitä eroja maiden välillä on.  

ManpowerGroup-WWW-Suomi
Manpower-Covid-19-Suomi2
Manpower-Covid-19-Suomi3

TYÖPAIKKA SAA UUSIA MERKITYKSIÄ

Fyysinen työpaikka tulee olemaan tärkeä myös pandemian jälkeen. Suomalaisten eniten arvostamat asiat ovat yhteistyö kollegoiden kanssa (35 %), mahdollisuus tehdä selkeä ero työn ja vapaa-ajan välille (34 %) sekä työkavereiden tapaaminen ja perinteinen vuorovaikutus (30 %).

AdobeStock_361232392 (1) [Converted] GEN Z_Final-01

1/3

Kolmannes suomalaisista vastaajista kokee, että fyysinen työpaikka auttaa paremmin pitämään työn ja vapaa-ajan erillään ja työ on helpompi saada hoidetuksi työpaikalla.

Girl on Couch

26 %

26 % kaikista suomalaisista ja 45 % toimihenkilöistä työskentelisi mieluiten muutaman päivän viikossa etänä. 9 % haluaisi siirtyä kokonaan etätyöhön.

Work Family

ManpowerGroupin työelämätutkimus tehtiin lokakuussa 2020 Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2 150 henkilöä 18-65 –vuotiaiden ikäryhmässä.
Kaikki vastaajat olivat olleet työsuhteessa vuoden alussa. Tukimus perustuu edustavaan otokseen kunkin maan työssäkäyvästä väestöstä.
Tutkimuksen on tehnyt Demoskop, ja se liittyy laajempaan kansainväliseen selvitykseen, jonka ManpowerGroup teki yhdessä Reputation Leadersin kanssa
kahdeksassa maassa Euroopassa, Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa kesäkuussa 2020.